Nowe obostrzenia od 20.03.2021

KTO MOŻE nocować W naszych apartamentach?

Zapraszamy do Gruda Apartments w trakcie panujących obostrzeń związanych z COVID-19.

Apartamenty Gruda są czynne i przyjmują Gości,
choć w Apartamencie nie może nocować każdy,

wymagane jest specjalne zaświadczenie np. 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA PRACODAWCY.PDF

OŚWIADCZENIE GOŚCI.PDF

 

Od 20 marca 2021r - w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Poz. 2316 (z późniejszymi zmianami), ograniczającym możliwość świadczenia usług hotelarskich, chcielibyśmy Państwa poinformować, że obecnie świadczyć możemy usługi wyłącznie dla gości, których cel pobytu jest zgodny z Rozporządzeniem.   

Przy zakwaterowaniu, będą Państwo poproszeni o wypełnienie standardowej karty meldunkowej oraz o przedstawienie jednego z dokumentów potwierdzających, że cel ten jest realizowany.

 

W związku z dużą liczbą zapytań, informujemy, że nie posiadamy wzoru „dokumentu wystawionego przez pracodawcę” i innych, jak również taki wzór nie został określony w Rozporządzeniu, stąd przyjmiemy każdy dokument będący potwierdzeniem celu pobytu w dowolnej formie (w tym formie elektronicznej za potwierdzeniem zgodności z oryginałem). 

 

 

Pacjenci Pracujący w samolotach Pracujący na statkach Kierowcy Pracujący w pociągach
Pełnomocnicy i adwokaci Pracujący w infrastrukturze energetycznej, gazowej, wodnej Pracujący w infrastrukturze telekomunikacyjnej. Żołnierze, funkcjonariusze, mundurowi Pracujący w PKP
Medycy Zawodnicy i sztab (trenerzy, członkowie) w ramach sportu Serwisanci Dyplomaci i ich rodziny TV, prasa, media